top of page
LABORATORIUM

Bedömning – Ansvar – Orsak

Ansvarsfrågan är viktig för såväl tillverkaren som användaren. Utredningen kan visa om skadan orsakats på grund av fel i tillverkningen eller från hanteringen hos kund. Orsakerna till varför en komponent brister kan vara många. Fel material kan ha använts, värmebehandlingen kan vara felaktigt utförd, ytbeläggningar kan vara bristfälliga och så vidare.

 

YN Materialteknik AB erbjuder en opartisk bedömning av komponenter. Företaget utför såväl enkla som kvalificerade kontroller såsom skadefallsutredningar.

 

Metallografisk kontroll

1.     Ljusoptisk mikroskopi

2.    Svepelektronmikroskopi

 

Hårdhet

 

Vi använder oss av tre metoder

 

  1. HV: Vickersprovning utförs med hjälp av en kvadratisk pyramidformad diamant. Belastningen kan väljas från 0.05 kg – 10 kg. Metoden används för mjuka och hårda material samt för att definiera härdskikt.

  2. HB: En härdad stålkula som är monterad i en brinellpress, pressas med hydrauliskt tryck mot provets yta. Efter en tid lättas ventilen, varvid avlastning sker. Brinellhårdheten erhålls direkt efter avsläsning ur tabell där man tittar efter intryckets diameter.

  3. HRC: Vid såväl brinell- som vickerprovet måste en mätning av intrycken företas i ytans plan. Vid rockwellproven, som utförs i en rockwellapparat, bestäms däremot intryckets djup direkt i apparaten. Resultat ses på ett mätur utan användande av mikroskop. Metoden lämpar sig för hårda material.

bottom of page