top of page

KURSER

YN Materialteknik AB är ett företag som erbjuder kostnadseffektiv materialteknisk support inom skadefall, provning, rådgivning och utbildning.

 

I ett konstruktionsarbete är materialval och ritningsangivelser viktiga parametrar. Det är också viktigt att förstå varför haverier inträffar och hur de kan undvikas. YNM erbjuder fyra utbildningspaket som höjer kunskapsnivån hos berörda. På begäran utförs även specialanpassade utbildningar.

 

Kurs A - Stål och Värmebehandling grundkurs.

Denna kurs är en 1-dagsutbildning som behandlar grundläggande teori i materiallära för stål, härdningmekanismer och de värmebehandlingsmetoder som normalt används samt provning och kontrollmetoder.                        

 

Kurs B - Metalliska konstruktionsmaterial.
Denna kurs är en 1-dags kurs som är en påbyggnadskurs till kurs A som ger mer avancerad information om legeringsämnens inverkan, konventionella stålkvaliteter, pulvermaterial och aluminiumlegeringar med dess tillverkning och användningsområden. 

 

Kurs C - 2 dagars i "Stål och värmbehandling"
Tillsvidare ej planerad 2-dagarskurs i stål och värmebehandling.

 

Kurs D – Stål och Värmebehandling.
Denna utbildning är en 1-dagskurs med grundläggande teori i materiallära, värmebehandling av stål med termiska och termokemiska metoder. Eleverna får också lära sig kontrollmetoder, mikroskopering och skiktbedömning.     

 

Mer information om utbildningarna kan beställas via ylva.nilsson@external.atlascopco.com eller yn@ynm.se

bottom of page