top of page

YN MATERIALTEKNIK AB

Vi har ett avancerat laboratorium som är utrustat för att göra metallografiska och kemiska analyser. Mycket av det vi analyserar har brustit och/eller behöver kvalitetssäkras. Vi har kompetensen och erfarenheten som behövs för att bedöma orsak till brott, struktur, hårdhet och betydelsen av den kemiska sammansättning i metallen.

hemsida bild brott ny.jpg
hemsida bild brott 2.jpg

Kapning, inbokning i hårdplast, slipning, polering och etsning

Tvärsnitt vid eller nära brott. 

Materialets bedöms objektivt utifrån dess mikrostruktur, hårdhetsprofil och kemanalys.

Hårdhetsmätning och microstrukturanalys

Hårdhetsmätningar i Vickers, Brinell eller Rockwell. Avancerad microstruktur i LOM och brottytor i SEM. Vi tar reda på varför materialet brister.

Medarbetare på YN Materialteknik AB

ylva.jpg
jonas hemsida.png

Ylva Nilsson

VD

Bakgrund: 

Civilingenjör KTH Materialteknik, Institutet för Metallforskning, Alfa Laval, Atlas Copco, YNM

Jonas Dutina

Laboratorieansvarig

Bakgrund:

KTH, YNM

Vi har löst problem åt verkstadsindustrin i Sverige i över 30 år och har återkommande kunder som Atlas Copco, SSAB, Projektengagemang och Prosweco. Vi håller hög kvalitet med snabba leveranstider. 

bottom of page