Kurser

YN Materialteknik AB är ett företag som erbjuder kostnadseffektiv materialteknisk support inom skadefall, provning, rådgivning och utbildning.

I ett konstruktionsarbete är materialval och ritningsangivelser viktiga parametrar. Det är också viktigt att förstå varför haverier inträffar och hur de kan undvikas. YNM erbjuder fyra utbildningspaket som höjer kunskapsnivån hos berörda. På begäran utförs även specialanpassade utbildningar.

Kurs A – Stål och Värmebehandling grundkurs.
Denna kurs är en 1-dagsutbildning som behandlar grundläggande teori i materiallära för stål, härdningmekanismer och de värmebehandlingsmetoder som normalt används samt provning och kontrollmetoder. Se Stål och Värmebehandling kurs A                         

Kurs B – Metalliska konstruktionsmaterial.
Denna kurs är en 1-dags kurs som börjar med en repetition från kurs A och sedan fortsätta med legeringsämnens inverkan, konventionella stålkvaliteter, pulvermaterial och aluminiumlegeringar med dess tillverkning och användningsområden. Se Metalliska konstruktionsmaterial kurs B 

Kurs C – 2 dagars i ”Stål och värmbehandling”
Tillsvidare ej planerad 2-dagarskurs i stål och värmebehandling.

Kurs D – Stål och Värmebehandling.
Denna utbildning är en 1-dagskurs med grundläggande teori i materiallära, värmebehandling av stål med termiska och termokemiska metoder. Eleverna får också lära sig kontrollmetoder, mikroskopering och skiktbedömning. Se Stål och Värmebehandling kurs D           

Mer information om utbildningarna kan beställas via ylva.nilsson@se.atlascopco.com

YN Materialteknik AB
c/o Atlas Copco Tools
105 23  STOCKHOLM

Tfn:

0704 – 611 880